Plattegrond

U dient uw auto uitsluitend te parkeren op de bij uw bungalow behorende genummerde
parkeerplaats, te vinden op de officiële parkeerplaatsen (blauw op de plattegrond).
Alleen voor laden en lossen kunt u de auto een korte tijd bij uw bungalow neerzetten.

plattegrond2

 

Slagboompasjes

Park Ceintuurbaan is voor autoverkeer afgesloten met een slagboom. De slagboompasjes waarmede de slagboom kan worden geopend zijn en blijven eigendom van de Vereniging van Eigenaren. Het beheer van de uitgave en administratie slagboompasjes ligt bij het bestuur.

Elke eigenaar van een bungalow mag maximaal twee pasjes in gebruik hebben. Voor elke slagboompas dient een borgsom te worden betaald van € 45,00. Na verkoop van de bungalow dient de pas te worden ingeleverd bij het bestuur en als de pas geen beschadiging vertoont wordt de borgsom terugbetaald.
De borgsom wordt niet terugbetaald bij verlies van de pas of bij beschadiging (scheurtje, stukje afgebroken) van de pas. Bij verlies of beschadiging kan een nieuwe pas worden aangevraagd onder vermelding van het codenummer van de oude pas en er dient dan opnieuw een borgsom van € 45,00 te worden betaald.

Voor alles wat met de slagboompas heeft te maken kunt u zich wenden tot Ada Berkhout (huis no. 44), telefoon 0341418535 of aac.berkhout@gmail.com